Condicions d’ús

Accés

 • L’accés a Frontera és gratuït i implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.
 • L’accés per part de menors d’edat ha de comptar amb l’aprovació dels seus representants legals.

Privacitat

 • Frontera no comparteix amb tercers cap de les dades proporcionades pels seus col·laboradors.
 • Les galetes s’utilitzen únicament per al seguiment estadístic de les visites rebudes i correspon a l’usuari eliminar-les del seu terminal si així ho desitja.

Propietat intel·lectual

 • Els col·laboradors es fan responsables de l’autenticitat dels continguts que trameten i n’assumeixen l’autoria, alhora que en conserven íntegrament la propietat intel·lectual.
 • La marca i altres elements gràfics distintius de Frontera, resten protegits igualment per les lleis de la propietat intel·lectual, i no poden ser copiats, modificats o difosos per cap mitjà.

Publicació

 • L’enviament de continguts implica l’autorització per a la seva publicació, si bé no la garanteix necessàriament.
 • La publicació de continguts va vinculada a la creació d’un perfil d’autor.
 • La publicació de continguts no implica no implica en cap cas un vincle laboral o econòmic entre Frontera i l’autor.
 • En relació amb el procés d’edició, si s’escau, es consideraran vàlides les comunicacions mantingudes per escrit.
 • No es publiquen fotografies en format vertical ni amb marques d’aigua.

Cancel·lacions

 • Els autors poden cancel·lar en qualsevol moment el seu perfil, la qual cosa implica l’eliminació irreversible dels continguts que hi puguin estar associats, tret que Frontera en conservi el dret de publicació, en els termes que eventualment s’estableixin.
 • Així mateix, Frontera pot suspendre el servei, en part o en la seva totalitat, temporalment o permanentment, sense notificació prèvia, o eliminar continguts ja publicats o en procés d’edició, segons criteri editorial.
 • Frontera no actua en cap cas com un sistema d’emmagatzematge de seguretat ni es fa responsable d’una possible pèrdua d’informació.

Modificació dels termes

 • Aquestes condicions d’ús són vàlides mentre restin publicades, i poden ser modificades sense previ avís.

Frontera · correu@frontera.cat