Electrocució massiva de cigonyes a Osona

66
Albert Roca
© Albert Roca

Una seixantena de cigonyes han resultat electrocutades avui a l’entorn de Sant Quirze de Besora. Formaven part d’un estol d’uns 700 exemplars, que ha quedat significativament delmat.

Segons les observacions regulars del pas de cigonyes a la comarca d’Osona, el gruix de les aus procedeix d’Alemanya. Una altra part prové de França, i alguns exemplars de Suïssa.

Aquests episodis de mortaldat es produeixen a causa de la manca de protecció de les línies elèctriques. Les cigonyes són especialment vulnerables a l’electrocució a causa de la seva mida, tal com ho són els grans rapinyaires, ja que fàcilment poden fer contacte entre dos punts, bé durant el vol o en aturar-se a les torres d’alta tensió.